Accesul la acest site atribuie condiția utilizatorului de USER și implică acceptarea integrală și fără rezerve, de la accesul și / sau utilizarea respectivă, la această notă legală și la politica de confidențialitate, în cea mai recentă versiune. Din acest motiv, vă rugăm să continuați să citiți aceste documente înainte de a utiliza funcționalitățile oferite de acest site Web și de fiecare dată când îl accesați. Ne rezervăm și dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina în orice moment o parte din aceste condiții.

 

  1. TITULARUL WEB-ULUI

În scopul prevederilor articolului 10 din Legea 34/2002 din 11 iulie privind Serviciile Societății de Informare și Comerț Electronic, vă oferim următoarele informații despre titularul acestui Web:

 

-Titular al Web-ului: AJJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU (denumit in continuare PRIMĂRIE)

Sediul social: Plaza de España nr. 1, 07840 – Santa Eulària des Riu (Insulele Baleare), Spania

C.I.F. P-0705400J

 

În plus față de sediul social, utilizatorii au la dispoziție următoarele canale pentru a-și îndruma cererile, întrebările sau reclamațiile:

– Zona de colectare +34 971 040 241 – recaptacio@santaeularia.com

– Certificate rezidente +34 971 31 90 53 – certresidente@santaeularia.com

(Orar cu publicul între orele 08:15 și 14:30).

 

  1. CONDIȚII DE UTILIZARE

 

  1. Introducere. Acest site oferă informații și servicii oferite de Primărie, fiind capabil în anumite cazuri să acceseze aceste servicii direct online. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord să respectați condițiile stabilite mai jos, astfel încât vă sfătuim să citiți cu atenție această secțiune înainte de a începe navigarea.

 

2. Obligațiile utilizatorilor. Utilizatorii sunt de acord să utilizeze acest Web în mod legal în conformitate cu prevederile acestor condiții și într-un mod care să nu prejudicieze drepturile sau interesele Primăriei sau a părților terțe. Prin exemplificare și în nici un caz limitarea sau excluderea, Utilizatorul se obligă de asemenea să:

– Nu se angajeze în activități ilegale sau contrare ordinii publice sau bunei credințe;

– Nu utilizeze datele publicate pe Web pentru a trimite comunicații nesolicitate (spam);

– Nu introducă sau să se răspândească pe web informații false sau înșelătoare, ambigue sau inexacte, astfel încât să inducă în eroare destinatarii informațiilor, și nici să difuzeze conținut rasist, xenofob, pornografic, de scuze de terorism sau împotriva drepturile omului sau ale minorilor;

– Nu realizeze acțiuni care implica sau pot constitui o încălcare a proprietății intelectuale a Primăriei sau a altor persoane;

– Nu provoace daune sistemelor fizice și logice ale Primăriei, furnizorilor sau terților;

– Nu introducă sau răspândească viruși în calculator sau să folosească orice alte sisteme fizice sau logice capabile de a provoca prejudiciul menționat anterior.

– Nu șteargă, modifice, evite sau manipuleze niciun dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat în paginile acestui Web

 

3. Excluderea răspunderii. Acest site este oferit „ca atare“, iar utilizarea sa este sub riscul propriu al utilizatorului astfel încât nici Primăria, nici directorii, angajații, furnizorii sau colaboratorii vor fi răspunzători pentru daune de orice fel, directe sau nu, care rezultă din utilizarea Web-ului, cu excepția în mod expres a Primăriei în măsura prevăzută de lege, a oricăror tipuri de garanții, fie explicite sau implicite.

Primăria nu garantează disponibilitatea și accesibilitatea Web-ului, cu toate că va face toate eforturile rezonabile în acest sens. Uneori se vor produce întreruperi doar timpul necesar pentru efectuarea operațiunilor de întreținere corespunzătoare.

Primăria nu se face responsabilă de daunele cauzate de interferențe, întreruperi, viruși, defalcări telefonice sau deconectări telefonice din motive care nu au legătură cu entitatea menţionată mai sus; întârzieri sau blocaje în utilizarea sistemului provocate de deficiențe sau suprasarcini în centrul de prelucrare a datelor, linii telefonice, sistemul de Internet sau a altor sisteme electrice; nici orice altă modificare care ar putea să apară în Software-ul sau Hardware-ul Utilizatorilor. De asemenea, nu garantează absența virușilor, malware, troieni sau alte elemente care pot provoca modificări în sistemul informatic, documente sau fișiere de utilizator, excluzând orice responsabilitate pentru daune de orice fel cauzate de utilizator pentru acest motiv. În mod similar, Primăria nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de terțe părți prin intermediul ilegale dincolo de controlul lor.

Nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de folosirea sau utilizarea abuzivă a conținutului Web, nici pentru orice consecințe care decurg din erori, defecte sau omisiuni în conținutul care apare pe acest Web furnizat de utilizatorii înșiși sau alte terțe părți. Primăria nu își asumă nicio obligație sau răspundere în ceea ce privește aceste servicii care nu sunt prevăzute în mod direct.

4. Legături externe. În nici un caz, Primăria nu își va asuma răspunderea pentru conținutul link-urilor care aparțin altor site web-uri, și nici nu garantează disponibilitatea tehnică, calitatea, fiabilitatea, precizia, exhaustivitatea, exactitatea, valabilitatea și legalitatea oricăror materiale sau informații conținute în orice astfel de hyperlink-uri sau alte site-uri de Internet. De asemenea, includerea acestor conexiuni externe nu implică niciun tip de asociere, fuziune sau participare cu entitățile conectate.

5. Negarea accesului și anularea conturilor. Primăria își rezervă dreptul de a refuza accesul la Web precum și de a suspenda sau anula conturile acelor Utilizatori care nu respectă aceste condiții; în cazul unor probleme tehnice sau de securitate neprevăzute; inactivitatea contului pentru un timp semnificativ; sau în conformitate cu o cerere și / sau o ordonanță de la poliție, judiciară sau administrativă.

Anularea sau suspendarea vor fi făcute la discreția exclusivă a Primăriei și nu vor genera niciun tip de compensație.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Utilizatorii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul domeniului de aplicare și în condițiile descrise în politica noastră de confidențialitate, care este disponibil pe pagina de start a Web-ului și încorporată în acești termeni prin referire. În această politică, utilizatorii vor găsi informații despre cum să își exercite drepturile de acces, anularea și rectificarea informațiilor lor personale, precum și opoziția față de procesarea acestora.

7. Proprietatea intelectuală și drepturile de autor. Fără a aduce atingere conținutului asupra căruia părțile terțe dețin drepturi intelectuale, drepturi de proprietate intelectuală ale Web-ului, numele de domeniu, codul, sursa, designul și structura de navigare și elemente de conținut (de exemplu: imagini, sunet, audio, video, software-ul sau texte; mărci comerciale sau logo-uri, combinații de culori, structură si design, etc.) sunt deținute de Primărie, care are exercitarea exclusivă a drepturilor de a le exploata în orice fel, și în drepturi speciale de reproducere, distribuție, comunicare publică și transformare, în conformitate cu prevederile actualei legi privind proprietatea intelectuală. Sunt interzise în mod expres reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv prin orice mijloc de punere la dispoziție, totală sau parțială a conținutului acestui site, sub orice formă sau prin orice mijloace tehnice, fără autorizarea Primăriei sau, după caz, a terților care dețin drepturile de Proprietate Intelectuală sau de autor asupra conținutului afectat. Fără a aduce atingere celor de mai sus, utilizatorul poate vizualiza elementele Web și este inclusiv autorizat pentru a le copia și a le stoca pe hard disk-ul calculatorului sau orice alt suport fizic, în mod exclusiv pentru uz personal și privat. Entitățile sau persoanele în prealabil autorizate de proprietarului acestui site pentru a stabili o legătură cu acesta, ar trebui să se asigure că permite doar accesul la acest site sau serviciu, dar nu reproduce conținutul și serviciile sale. 

8. Nulitatea clauzelor. În cazul în care o clauză a acestor condiții de utilizare este declarată nulă, va afecta doar aceasteia sau părții care așa a fost declarată, menținându-se toate celelalte condiții și considerând aceasta dispoziție ca nepusă.

9. Acceptarea. Accesul la Web și utilizarea acestuia implică în mod necesar faptul că fiecare dintre aceste condiții de utilizare sunt acceptate în mod expres de către dumneavoastră.

10. Legea aplicabilă și jurisdicția. Acest web este guvernat de legea spaniolă cu excepția normelor sale de conflict de drept și orice diferență care ar putea apărea din utilizare sau servicii conexe; și este supusă jurisdicției instanțelor, judecătoriilor și tribunalelor din Ibiza, renunțând în mod expres la utilizatorii propriei jurisdicții dacă ar fi avut-o.

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor pentru consumatori, accesabilă prin intermediul link-ului următor: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event= main.home.chooseLanguage

Versiunea 1.0 – februarie 2018