De bedoeling van deze website is een interactief en dynamisch element te zijn waarmee de inwoners direct en effectief kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van het gemeentebeleid. Daarom wordt vanaf dit deel de mogelijkheid geboden om direct met het gemeentehuis te communiceren en vragen, ideeën en suggesties te doen toekomen die bijdragen aan de verbetering van onder andere de dagelijkse gang van zaken van onze gemeente. Een dorp groeit dankzij de inwoners ervan en daarom is hun mening en ervaring belangrijk.

Kortom, het gaat erom de effectieve integratie van Europese ingezetenen in het sociale netwerk van de gemeente te vereenvoudigen door middel van een open communicatieruimte van waaruit projecten en problemen die alle burgers betreffen kunnen worden geanalyseerd en besproken.

    Voordat u het formulier opstuurt dient u de volgende basisinformatie over gegevensbescherming te lezen: De verwerkingsverantwoordelijke is de gemeente Santa Eulària des Riu. Uw gegevens zullen worden verwerkt voor de behandeling van uw aanvraag en voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. De legitimatie van de verwerking is uw toestemming die u verleent door de gegevens te verstrekken. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht is. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de gegevens, net als andere rechten zoals wordt uitgelegd in de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming die u in het op deze website gepubliceerde Privacybeleid vindt.