Hier vindt u de eerste foto van de gemeenschap Europese ingezetenen die in de gemeente Santa Eulària des Riu wonen. De statistieken zijn verstrekt door het INE (Nationaal Instituut voor Statistiek) en het IBESTAT (Instituut voor Statistiek van de Balearen).

We moeten erop wijzen dat de cijfers nooit exact zijn (met name op een eiland als Ibiza, waar de migratiestromen permanent zijn) en verwijzen naar beide gegevensbronnen voor de toelichtingen die wij nodig achten.

Wat in ieder geval zeker is, is dat deze statistieken ons een juist basisinzicht geven over de situatie.

1- DE BUITENLANDSE INGEZETENEN VAN DE BALEAREN

Laten we om te beginnen eens kijken naar de laatste beschikbare statistieken (IBESTAT) met betrekking tot de buitenlandse bevolking van de Balearen. Het is interessant om te letten op de nationaliteiten waar we niet altijd aan denken:

   Marokko 23.919
   Duitsland 19.209
   Italië 16.877
   Verenigd Koninkrijk 14.981
   Roemenië 12.712
   Bulgarije 7.349
   Argentinië 6.584
   Frankrijk 6.108
   China 5.201
   Ecuador 5.437
   Senegal 4.131

2- DE BUITENLANDSE INGEZETENEN VAN SANTA EULÀRIA DES RIU

De herziening van de cijfers aan het eind van 2016 (IBESTAT) geeft een totaal van 36.119 inwoners aan, waarvan 18.300 mannen en 17.819 vrouwen. Als we van deze bevolking de gegevens bestuderen betreffende de ontwikkeling van het aantal inwoners dat in het buitenland is geboren, komen we tot de volgende conclusie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op de geboorteplaatsen van de inwoners van Santa Eulària des Riu, een interessant criterium om de respectieve socioculturele herkomst te bestuderen, duiden de laatst beschikbare gegevens van 2017 op het volgende:

11.737 inwoners zijn geboren in Spanje of op de Canarische Eilanden,

10.318 inwoners zijn geboren in het buitenland,

08.984 inwoners zijn geboren op de Pitiusen (Ibiza en Formentera),

05.140 inwoners zijn geboren in Santa Eulària des Riu,

00.426 inwoners zijn geboren op Mallorca of Menorca.

Ter afsluiting bekijken we het deel van de Europese ingezetenen onder de buitenlandse bevolking die in Santa Eulària des Riu woont. Deze sociologische groep bestaat uit 7.121 personen volgens de onderstaande statistieken uit de jaren 2015-2016. Deze gegevens laten het belang van de voornaamste nationaliteiten zien.

   Italië 1237
   Duitsland 1130
   Verenigd Koninkrijk 1081
   Roemenië 0971
   Marokko 0651
   Frankrijk 0624
   Nederland 0358
   Argentinië 0355
   Paraguay – Uruguay 0276
   Azië 0240
   Ecuador 0198

 

Dit zijn de eerste cijfers die in 2017 (bevolkingsregister van de gemeente Santa Eulària des Riu) beschikbaar werden. Deze cijfers zijn provisioneel en zijn op centraal niveau en op niveau van de autonome regio Balearen nog bij de officiële instanties voor statistiek in behandeling. Dit zou naast de natuurlijke sociologische veranderingen die zijn waargenomen tussen 2015 en 2017, het verschil tussen de cijfers van 2015-2016 (bron: Ibestat) en de cijfers van 2017 (bron: bevolkingsregister) kunnen verklaren. Voor de belangrijkste en Europese nationaliteiten die in Santa Eulària des Riu wonen worden de onderstaande cijfers gegeven:

   Italië 2122
   Roemenië 1510
   Verenigd Koninkrijk 2060
   Duitsland 2161
   Frankrijk 1102
   Nederland 0627

 

Ter afsluiting is de migratiestroom in Santa Eulària des Riu interessant. De cijfers dateren uit 2016.

Immigratie naar (>) Santa Eulària des Riu in 2016: 877

Emigratie vanuit (<) Santa Eulària des Riu in 2016: 279

Te weten: 1.156 migraties gedurende het jaar, waarvan 75,86% betrekking heeft op immigratie en 24,13% op emigratie.

De komende weken zullen we andere statistische gegevens op diverse vlakken verstrekken.

Gegevens over de buitenlandse bevolking van Santa Eulària des Riu

Gegevens 2017 / bron: Ibestat / Govern Balear

Verzameld door: P. Bachellerie / 10.02.2019

 

Balearen / belang van de migratiestroom / gegevens 2017

Periode Gegeven
Migratiebalans 2017 18.844
Totaal aantal immigraties 2017 76.057
Totaal aantal emigraties 2017 57.213

Opmerking:

Over een totaal van 1,16 miljoen inwoners bedraagt de jaarlijkse migratiestroom 133.270 personen, 11,48%.

Bevolkingsgegevens 2017 / Totaal Santa Eulària des Riu

Mannen Vrouwen
2017 2017
Santa Eulària del Riu
   Spaans 14.011 13.500
   Buitenlands 4.604 4.490

Bevolking 2017 Santa Eulària des Riu volgens geboorteplaats

Mannen Vrouwen
2017 2017
07054 Santa Eulària del Riu
   Geboren op de Balearen 7.264 7.286
   Geboren in een andere Spaanse autonome regio 6.166 5.571
   Geboren in het buitenland 5.185 5.133

11.737 inwoners zijn geboren in Spanje of op de Canarische Eilanden, 10.318 bewoners zijn geboren in het buitenland8.984 inwoners zijn geboren in andere gemeenten van de Pityusen (Ibiza en Formentera), 5.140 inwoners zijn geboren in Santa Eulària des Riu, 426 bewoners zijn geboren op Mallorca of Menorca.

Buitenlandse bevolking 2017 Santa Eulària des Riu naar nationaliteit.

Duitsland 0920
Frankrijk 0579
Italië 1367
Nederland 0396
Portugal 0091
Verenigd Koninkrijk 1048
Rest van de EU 15 0349
Polen 0092
Rest van de EU 25 0118
Bulgarije 0120
Roemenië 1052
Rest van Europa 0325
Oekraïne 0147
Rusland 0036
Marokko 0638
Nigeria 0002
Senegal 0030
Rest van Afrika 0082
Noord-Amerika 0105
Cuba 0032
Dominicaanse Rep. 0039
Rest van Midden-Amerika 0006
Argentinië 0367
Bolivia 0026
Brazilië 0194
Colombia 0156
Chili 0061
Ecuador 0173
Paraguay 0182
Uruguay 0122
Rest van Zuid-Amerika 0078
China 0058
Filipijnen 0121
India 0021
Rest van Azië 0082
Oceanië 0012