Armando Riera Martínez is het hoofd van de lokale politie van Santa Eulària des Riu. Hij heeft de leiding over een team van 60 politieagenten van wie het de taak is om de rust in de gehele gemeente te garanderen. Deze aardige, rustige man, met een ruime ervaring bij de politie, is de hoofdrolspeler van het eerste interview van de website.

Hoe worden de bevoegdheden onder de lokale politie, de nationale politie en de rijkspolitie, de Guardia Civil, verdeeld?

In principe is er in Spanje een wet die aan elk politiekorps verschillende functies toekent. Daarvan zijn een aantal voor alle politiekorpsen gelijk. De algemene functies van de nationale politie zijn de afgifte van identiteitsbewijzen en paspoorten, de controle van het reizigersverkeer naar en vanuit Spanje van buitenlanders en Spanjaarden, het onderzoek van strafbare feiten, de controle van goklokalen en beveiligingsondernemingen en de samenwerking met andere buitenlandse politiekorpsen. Het korps is meestal werkzaam in provinciehoofdsteden en belangrijke steden. De belangrijkste functies van de rijkspolitie, de zogenaamde Guardia Civil, zijn onder andere de controle van wapens en explosieven, de verkeerscontrole op interlokale wegen en het natuurbehoud. Tenslotte heeft de lokale of gemeentepolitie, in het Spaans naargelang de plaats Policía Local of Policía Municipal genoemd, als hoofdfuncties de controle en bewaking van de gemeente, het opstellen van processen-verbaal van verkeersongevallen in stedelijke zones, het verlenen van samenwerking om privéconflicten tussen buren op te lossen, het controleren en aangifte doen van overtredingen van de plaatselijke verordeningen, de bewaking in het algemeen en de samenwerking met de rest van de politiekorpsen.

Tijdens het toeristenseizoen kunnen we in Santa Eulària des Riu ook rekenen op de hulp van Italiaanse en Duitse politieagenten die onder het bevel van de Guardia Civil vallen.

Aangezien dit alles nogal gecompliceerd is, raad ik de inwoners die de ingreep van de politie, brandweer, ambulances of een andere nooddienst nodig hebben aan om 112 te bellen. Dit alarmnummer verwijst de burger door naar de dienst die het best aansluit bij zijn behoeften en garandeert de coördinatie tussen beide.

Wat zijn de belangrijkste strafbare feiten die in Santa Eulària des Riu worden gepleegd?

Over het algemeen kunnen we zeggen dat onze gemeente rustig is. Enerzijds omdat de gemeentelijke autoriteiten in de loop der jaren de juiste maatregelen hebben getroffen voor een kwalitatief hoogstaand toerisme. Anderzijds omdat de lokale politie zijn werk doet. Het politiekorps behandelt de mensen met respect, maar treedt zo nodig streng op. Ten slotte moet gewezen worden op het belang van de inwoners die ernaar hebben gestreefd en eraan hebben bijgedragen dat het een rustige gemeente is. Maar om een antwoord op uw vraag te geven: de meest voorkomende problemen waarmee we te maken krijgen zijn verkeersdelicten in verband met alcoholmisbruik, met name in het weekend, en het niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of autopapieren (met name onder de inwoners van buiten de Europese Unie). Ook ondernemen we acties naar aanleiding van huiselijk geweld tussen partners. Wat de naleving van de gemeentelijke verordeningen betreft hebben de meest voorkomende acties betrekking op huisdieren, de bezetting van de openbare weg en het samenleven.

Is de meertaligheid in Santa Eulària des Riu een probleem voor de lokale politie?

Steeds minder omdat we beter getraind personeel hebben en daarnaast is er de noodhulpdienst van het alarmnummer 112 die vertalers heeft in de meest gesproken talen. Daar we in een geglobaliseerde wereld leven en door toeristen uit veel verschillende landen worden bezocht, treffen we soms mensen die talen spreken die hier niet erg gebruikelijk zijn en moeten we een beroep doen op inwoners met dezelfde nationaliteit die al een tijd in Spanje wonen en beide talen machtig zijn. Als er iemand wordt aangehouden, beschikken de rechtbanken over vertalers.Ik denk echter dat dit taalprobleem binnen afzienbare tijd zal worden opgelost door hoogwaardige digitale applicaties.

Het eiland Ibiza is een plaats waar veel immigratie/emigratie is. Hoe beïnvloedt dit feit het werk van de lokale politie?

Deze migratiestromen zijn een enorme verrijking voor een gemeente als Santa Eulária des Riu, die deel uitmaakt van de “leidende groep” Spaanse steden met het hoogste aantal buitenlandse inwoners. In het dagelijks leven levert dit weinig problemen op. Soms zijn die er echter wel op het gebied van samenleven, de manier waarop partners en kinderen worden behandeld en de interpretatie van de normen, omdat verschillende culturen die niet dezelfde waarden of gewoonten als ons hebben samenleven en met elkaar omgaan. Daarnaast is er de verwaarlozing van huisdieren, een reëel probleem dat soms niet zo snel kan worden opgelost als we zouden willen omdat euthanasie van gezonde dieren in Spanje verboden is. Daardoor moeten er voor een aanzienlijk aantal rondzwervende dieren maatregelen worden getroffen, vaak omdat hun eigenaars het eiland verlaten en de beesten hier achterlaten. Gelukkig zijn de inwoners over het algemeen erg betrokken bij het welzijn van de dieren en helpen ze ons om dit probleem te verbeteren. Verder zijn er de achtergelaten auto’s. Europese burgers verlaten het eiland en laten hun auto’s, die vaak nog in goede staat verkeren, hier achter. Uiteindelijk moeten ze als achtergelaten en verontreinigende voertuigen (schroot) worden behandeld. Het feit dat de wagen een buitenlands kenteken heeft maakt onze taak om de eigenaar op te sporen en het probleem op te lossen nog lastiger.