Stemmen bij de Spaanse gemeenteraadsverkiezingen

Een burger van de Europese Unie kan bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen. De verkiezingen worden om de vier jaar gehouden en dienen ervoor de burgemeester en de gemeenteraadsleden te kiezen.

Alle Europese burgers die in Spanje wonen mogen bij de Spaanse gemeenteverkiezingen stemmen, mits:

  • Zij hun voornemen om te stemmen indienen;
  • Zij zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hoe kunt u zich inschrijven om in Spanje te stemmen?

Om gebruik te kunnen maken van uw stemrecht moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente. Deze inschrijving is een van de eerste dingen die u moet doen, nadat u in een gemeente bent gaan wonen.

De inschrijving in het bevolkingsregister biedt vele voordelen, waaronder:

  • De Europese burgers kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst.
  • Er is een nauwkeurige volkstelling mogelijk.
  • De mensen die ingeschreven zijn hebben recht op gezondheidszorg, inschrijving op een school, gemeentediensten, inschrijving van een voertuig, enz.
  • Kortingen op reizen tussen de eilanden en naar het vasteland.

Ga om in het bevolkingsregister van de gemeente te worden ingeschreven naar het registratiebureau waar u de volgende documenten moet overleggen:

  • Identiteitsbewijs (paspoort, NIE of DNI)
  • Adresbewijs (huurovereenkomst of iets dergelijks)

Het kiezersregister

Nadat u bent ingeschreven in het bevolkingsregister, moet u kenbaar maken dat u wilt stemmen. Daarvoor moet u de verklaring van voornemen om te stemmen invullen om in het kiezersregister te worden opgenomen. De oproepingskaart wordt vóór de datum van de verkiezingen naar de stemmer gestuurd.

Hoe moet u op de dag van de verkiezingen stemmen?

Na aankondiging van de verkiezingsdatum zullen de kandidaten tot net voor de verkiezingen een verkiezingscampagne houden.

Neem contact op met de gemeente om te weten bij welk stemlokaal u moet stemmen. Neem op de dag van de verkiezingen een identiteitsbewijs en de stembiljetten mee. In het stemhokje vindt u een lijst met de partijen waarop u kunt stemmen. Kies de lijst met kandidaten, doe hem in een van de beschikbaar gestelde enveloppen en maak deze dicht. Ga na het verlaten van het stemhokje naar het stembureau, laat uw identiteitsbewijs zien en doe de envelop in de stembus.