Wat zijn gemeentebelastingen?

Gemeentebelastingen zijn alle belastingen die door gemeentes worden geïnd om de ontwikkeling en verbetering van de gemeenschap te bevorderen en basisdiensten te verlenen aan de mensen binnen het gemeentegebied. Natuurlijke personen en ondernemingen die in de gemeente geregistreerd zijn en hier stedelijke of landelijke eigendommen hebben zijn wettelijk verplicht om deze belastingen te betalen.

Wat zijn de belangrijkste gemeentebelastingen die moeten worden betaald?

De belangrijkste belastingen die onder het beheer van de gemeente vallen zijn de volgende:

  • Belasting op economische activiteiten (IAE, Impuesto de Actividades Económicas). Het gaat om een directe belasting die de uitvoering van iedere economische activiteit belast. Iedereen die een professionele of economische activiteit tot ontwikkeling wil brengen moet zich aanmelden voor de IAE en het desbetreffende bedrag betalen.
  • Onroerendezaakbelasting (IBI, Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Dit is een van de belangrijkste belastingen voor de gemeentekas. Het gaat om een belasting op het eigendom van een woning of onroerende zaak. Deze belasting wordt ook toegepast op garages en landelijke terreinen.
  • Motorrijtuigenbelasting. Deze belasting wordt betaald als u een auto heeft zodat u ermee mag rijden. Deze belasting wordt jaarlijks verplicht betaald voor alle auto’s, motors en andere motorrijtuigen in de gemeente.
  • Gemeentebelasting over de waardestijging van het vastgoed. Het gaat om een directe belasting op de waardevermeerdering van terreinen waarvan de belastingplichtige eigenaar is, zoiets als de prijsstijging van de grond. Deze belasting wordt betaald wanneer een woning of terrein wordt verkocht en komt voor rekening van de verkoper.
  • Gemeentebelasting op gebouwen, installaties en werken. Dit is een belasting op de uitvoering van elk soort bouwwerk waarvoor van tevoren een bouwvergunning nodig is.

Wat zijn gemeenteheffingen?

Het lijkt er misschien op dat dit hetzelfde is, maar dat is niet zo. Voor bepaalde diensten moeten jaarlijks noodzakelijkerwijs heffingen (tasas) worden betaald. De bekendste gemeenteheffing is de heffing voor het verwijderen van stedelijk afval (afvalheffing). Deze wordt betaald op grond van het type woning en de grootte daarvan en dient ervoor om de vuilnisophaaldienst te bekostigen.

Waar en wanneer moeten de belastingen worden betaald?

De gemeentebelastingen worden eenmaal per jaar betaald bij het Gemeentelijk Incassobureau, gevestigd in de Calle Mariano Riquer Wallis nummer 4. Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer +34 971 04 02 41 of een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: recaptacio@santaeularia.com. Ook kunt u de belastingaanslagen online verkrijgen en betalen via de website www.santaeularia.com.