Vanaf nu worden de Europese ingezetenen die dat willen uitgenodigd om de komende maanden hun mening te geven over diverse onderwerpen met betrekking tot hun verblijf in Santa Eulària des Riu.

De aangedragen mededelingen, commentaren en suggesties verrijken de communicatie met elkaar en met de rest van de inwoners van de gemeente.

Constructieve kritieken, meningen en opmerkingen dragen bovendien bij aan het perfectioneren van de relaties met de gemeentediensten.

Om de opiniepeiling uit te voeren doen wij een beroep op telematica waarvan de applicaties ons tegenwoordig in de gelegenheid stellen om snelle en geheel betrouwbare raadplegingen te houden (via onze computer, tablet of mobiel).

De enquête wordt verricht via het Google Forms-systeem. U hoeft enkel naar de voor de Europese ingezetenen van Santa Eulària des Riu gereserveerde ruimte te gaan en de vragen te beantwoorden (het neemt slechts vijf (5) minuten in beslag).

Alle vragen van deze website verschijnen in acht (8) talen.

De belangrijkste resultaten van elke enquête worden op deze website bekend gemaakt.

Wij herinneren u eraan dat de voorgestelde opiniepeiling een statistiek onderzoek is dat ervoor dient om op een bepaalde datum een kwantitatieve indicatie te geven van de gewenste meningen, houdingen en gedragingen van de Europese ingezetenen van Santa Eulària des Riu. Dit onderzoek is in dit geval gebaseerd op de willekeurige methode waarvan de foutmarge onder de 3% ligt. De methodologische plichten betreffende het opstellen van dit onderzoek worden nagekomen: objectieve vragen, wetenschappelijke onderbouwing bij de keuze van het model en coherentie en eerlijkheid in de verwerking van de uitkomsten. Deze regels zijn nauwgezet nageleefd.

De vragen van de huidige enquête zijn de volgende:

  1. Hoelang woont u al in Santa Eulària des Riu?
  2. Woont u permanent of tijdelijk in de gemeente?
  3. Wat is uw beroepssituatie?
  4. In hoeverre bent u tevreden als inwoner van de gemeente Santa Eulària des Riu?
  5. Wat vindt u het leukst aan wonen in de gemeente?
  6. Wat vindt u het minst leuk aan wonen in de gemeente?
  7. Wat denkt u van de door het gemeentehuis van Santa Eulària des Riu verleende diensten en zorg?
  8. In welke taal communiceert u op het eiland behalve in uw moedertaal?
  9. In welke mate heeft u beschikbaarheid om actief deel te nemen aan een “denktank” om de gemeente te verbeteren?

Enquête nr. 1 / lopend

Klik op de hierna vermelde link:

Ga naar de enquête

Wij willen u ervoor danken alleen in het Spaans of Engels te antwoorden.