Aquí teniu la primera fotografia de la comunitat de residents europeus que viuen al municipi de Santa Eulària des Riu. Les estadístiques han estat facilitades per l’INE (Institut Nacional d’Estadística) i l’IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears).

Hem de puntualitzar que les xifres no són mai exactes (sobretot a una illa com Eivissa, on el moviment sociològic és permanent). El que sí que és cert, en tot cas, és que aquestes estadístiques són dades que, almenys, ens mostren una primera base de coneixement i discussió.

1- ELS RESIDENTS ESTRANGERS A LES ILLES BALEARS

Vegem, per començar, les darreres estadístiques disponibles (IBESTAT) relatives a la població estrangera a les Illes Balears. És interessant veure les nacionalitats en què no sempre pensem:

   El Marroc 23.919
   Alemanya 19.209
   Itàlia 16.877
   El Regne Unit 14.981
   Romania 12.712
   Bulgària 7.349
   Argentina 6.584
   França 6.108
   Xina 5.201
   Equador 5.437
   Senegal 4.131

2- ELS RESIDENTS ESTRANGERS A SANTA EULÀRIA DES RIU

La revisió de les xifres a final de 2016 (IBESTAT) indica un total de 36.119 habitants, 18.300 dels quals són homes i 17.819, dones. Si d’aquesta població total examinem les dades relatives a l’evolució del nombre de residents nascuts a l’estranger, podem concloure el següent:

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació amb els llocs de naixement dels habitants de Santa Eulària des Riu, un criteri interessant per apreciar els orígens socioculturals respectius, les darreres xifres disponibles, del 2017, indiquen el següent:

11.737 habitants són natius de la Península i les Illes Canàries,

10.318 habitants són natius de països estrangers,

8.984 habitants són natius d’altres municipis de les illes Pitiüses,

5.140 habitants són natius de Santa Eulària des Riu,

426 habitants són natius de Mallorca o Menorca.

Per acabar, per tal d’apreciar la part de residents europeus entre la població estrangera que viu a Santa Eulària des Riu, convé que ens remetem a les estadístiques que apareixen més endavant, corresponents als anys 2015-2016, que suposen una mostra sociològica de 7.121 persones i que revelen el pes respectiu de les nacionalitats principals:

   Itàlia 1237
   Alemanya 1130
   El Regne Unit 1081
   Romania 0971
   El Marroc 0651
   França 0624
   Els Països Baixos 0358
   Argentina 0355
   Paraguai – Uruguai 0276
   Àsia 0240
   Equador 0198

 

Les primeres xifres comencen a estar disponibles el 2017 (padró de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu). Són provisionals i es troben en curs de tractament per part dels organismes oficials d’estadístiques, en l’àmbit estatal i de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Això podria explicar, a més dels moviments sociològics naturals observats entre el 2015 i el 2017, el desfasament entre les xifres 2015-2016 (fons IBESTAT) i les xifres 2017 (font padró). Sobre les nacionalitats principals i europees residents a Santa Eulària des Riu, les xifres indiquen el següent:

   Itàlia 2122
   Romania 1510
   Regne Unit 2060
   Alemanya 2161
   França 1102
   Països Baixos 0627

 

Per cloure, és interessant veure les dades de flux migratori / estranger a Santa Eulària des Riu. Les xifres corresponen al 2016.

Immigració cap a (>) Santa Eulària des Riu el 2016: 877

Emigració des de (<) Santa Eulària des Riu el 2016: 279

Això és: 1.156 moviments migratoris durant l’any, dels quals el 75,86% és moviment d’immigració i el 24,13%, moviment d’emigració.

Dades població estrangera Santa Eulària des Riu

Dades 2017 / font Ibestat / Govern Balear

Compilació realitzada / P. Bachellerie / 10-02-2019

 

Illes Balears / importància de flux migratori / dades 2017

Període Dada
Saldo migratori 2017 18.844
Nombre total d’immigracions 2017 76.057
Nombre total d’emigracions 2017 57.213

Comentari:

Comentari:

Sobre un total d’1,16 milions d’habitants, el flux migratori anual és de 133.270 persones, 11,48%. 

Població dades 2017 / Total Santa Eulària des Riu

Homes Dones
2017 2017
Santa Eulària del Riu
   Espanyola 14.011 13.500
   Extrangera 4.604 4.490

Població 2017 Santa Eulària des Riu segons lloc de naixement

Hombres Mujeres
2017 2017
07054 Santa Eulària del Riu
   Nacidos en Illes Balears 7.264 7.286
   Nacidos en otra CA 6.166 5.571
   Nacidos en el extranjero 5.185 5.133

11.737 habitants són nadius de la Península i de les Illes Canàries; 10.318 habitants són nadius de països estrangers8.984 habitants són nadius d’altres municipis de les Pitiüses, 5.140 habitants són nadius de Santa Eulària des Riu, 426 habitants són nadius de Mallorca o Menorca.

Població estrangera 2017 Santa Eulària des Riu per nacionalitats

Alemanya 0579
França 0579
Itàlia 1367
Països Baixos 0396
Portugal 0091
Regne Unit 1048
Resta de la 15 0349
Polònia 0092
Resta de la 25 0118
Bulgària 0120
Romania 1052
Resta d’Europa 0325
Ucraïna 0147
Rússia 0036
Marroc 0638
Nigèria 0002
Senegal 0030
Resta d’Àfrica 0082
Amèrica del Nord 0105
Cuba 0032
Rep.Dominicana 0039
Resta d’Amèrica Central 0006
Argentina 0367
Bolívia 0026
Brasil 0194
Colòmbia 0156
Xile 0061
Equador 0173
Paraguai 0182
Uruguai 0122
Resta d’Amèrica del Sud 0078
Xina 0058
Filipines 0121
Índia 0021
Resta d’Àsiaa 0082
Oceania 0012