PAU I TRANQUIL·LITAT

Entrevista al cap de la Policia Local de Santa Eulària des Riu

Armando Riera Martínez és el cap de la Policia Local de Santa Eulària des Riu. Lidera un equip de més de 60 policies que treballen per garantir la tranquil·litat a tot el terme municipal. Amb una àmplia experiència professional, aquest home amable i tranquil és el protagonista de la primera entrevista de la pàgina web.

Com es divideixen les competències entre la Policia Local, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil?

En principi, a Espanya hi ha una llei que assigna a cada policia unes funcions diferents, entre d’altres que tenen en comú totes les policies. En el cas de la Policia Nacional, les més genèriques són l’expedició de documents d’identitat i passaports, el control d’entrada i sortida d’Espanya d’estrangers i espanyols, la investigació de delictes, el control del joc i empreses de seguretat i la col·laboració amb altres policies estrangeres. Sol estar a capitals de província o ciutats importants. La Guàrdia Civil té com a comesa principal el control d’armes i explosius, el control del trànsit a vies interurbanes, la conservació de la naturalesa…. En darrer lloc, la Policia Local o Municipal, nom que rep en altres ciutats, té com a funcions principals el control i la vigilància del municipi, la realització d’atestats de trànsit a les zones urbanes, la col·laboració en la resolució de conflictes privats entre veïns, el control i la denúncia d’infraccions de les ordenances municipals, la vigilància en general i la col·laboració amb la resta de policies.

Durant la temporada turística, a Santa Eulària des Riu també tenim el suport d’agents de policia italians i alemanys que comanda la Guàrdia Civil.

Com que això és una mica complex, el consell que puc donar als residents que necessiten la intervenció de la policia, els bombers, una ambulància o qualsevol servei d’emergència és que truquin al 112. Aquest servei dirigirà el ciutadà cap al servei més adequat segons les seves necessitats i garantirà la coordinació entre aquests.

Quins són els principals delictes observats a Santa Eulària del Riu?

En general, podem dir que el nostre municipi és tranquil. D’una banda, perquè les autoritats municipals han pres les mesures adequades al llarg dels anys per tenir un turisme de qualitat. De l’altra, perquè la Policia Local fa la seva feina, respectant les persones, però amb rigor en les seves intervencions. Finalment, i molt important, perquè els seus habitants han volgut mantenir un municipi tranquil i han participat per fer-ho realitat. Si se’m pregunta, tanmateix, quines són les dificultats més freqüents que hem d’abordar diria que, en qüestions de trànsit, és l’abús d’alcohol, sobretot els caps de setmana, la falta de validesa en documentació de conductors i vehicles (especialment amb els residents extracomunitaris). També duem a terme actuacions relacionades amb la violència de gènere en el marc de la parella. Pel que fa al compliment de les ordenances municipals, les actuacions més habituals tenen a veure amb el respecte als animals de companyia, les ocupacions de la via pública i la convivència.

El multilingüisme a Santa Eulària des Riu és un problema per a la Policia Local?

Cada dia menys, perquè tenim personal més preparat i, a més, hi ha el servei d’emergències del 112, que té traductors en els idiomes més parlats. Com que el món està globalitzat i tenim visitants de molts països diferents, de vegades ens trobem que parlen idiomes que no són habituals aquí i hem de recórrer a veïns de la seva mateixa nacionalitat que fa temps que viuen a Espanya i parlen els dos idiomes. Si es deté una persona, els jutjats tenen traductors. Dit això, crec que d’aquí a pocs anys les aplicacions digitals d’alt rendiment resoldran el problema lingüístic que hem de gestionar.

L’illa d’Eivissa és un indret on es registra una forta immigració/emigració. Com afecta aquest fet la tasca de la Policia Local?

Aquests moviments de població són una gran riquesa per a un municipi com Santa Eulària des Riu, que forma part del “paquet líder” de ciutats a Espanya amb la taxa més elevada de residents no nacionals. En la vida quotidiana, això no suposa una gran problemàtica. Tanmateix, és cert que, en barrejar-se i conviure cultures diferents, que no tenen els mateixos valors que nosaltres ni els nostres costums, de vegades hi ha problemes de convivència, de tracte entre la parella i els fills i d’interpretació de les normes. D’altra banda, tractem la problemàtica de l’abandonament de mascotes, un problema real i que de vegades no es pot solucionar tan ràpid com ens agradaria perquè l’eutanàsia d’animals sans està prohibida a Espanya i això fa que s’hagi de gestionar un nombre considerable d’animals abandonats, sovint perquè els seus amos marxen de l’illa i els deixen aquí. Afortunadament, els residents, en general, estan molt compromesos amb el benestar animal i ens ajuden a millorar aquest problema. D’altra banda, hi ha el tema dels cotxes abandonats, residents europeus que marxen de l’illa i deixen aquí els seus automòbils que, sovint, estan en bon estat, però que poden acabar sent tractats com a vehicles abandonats i finalment descontaminats (desballestats). El fet que tinguin matrícula estrangera dificulta la nostra tasca per localitzar la persona propietària i solucionar el problema.